เที่ยวเชียงราย เหนือสุดแดนสยาม 3 วัน

เที่ยวเชียงราย เหนือสุดแดนสยาม  3 วัน 2 คืน

13,999.-ต่อท่าน

โดยสายการบินไทยสมายล์

ต่อกรุ๊ปรับ 6 ท่าน

ชมพระตำหนักดอยตุง สถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่าง สถาปัตยกรรมล้านนา บ้านปีกไม้ และบ้านแบบพื้นเมือง ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์อันสง่างาม เดินทางสู่สวนรุกขชาติดอยช้างมูบ ชมพันธุ์ไม้พื้นเมือง และพันธุ์ไม้ป่าหายาก กุหลาบพันปีจากหลายประเทศ ต้นนางพญาเสือโคร่ง กล้วยไม้พื้นเมือง รองเท้านารี ฯลฯ ชมพระธาตุดอยตุง สถานที่บรรจุพระบรมริกธาตุส่วนพระรากขวัญเบื้องซ้าย (กระดูกไหปลาร้า) พระธาตุประจำปีเกิดปีกุน ดอยแม่สลอง นำสู่หมู่บ้านสันติคีรี หมู่บ้านชาวจีน อดีตกองกำลังกองพล 93  ที่อพยพมาจากประเทศจีน ชมไร่ใบชา 101 เก็บภาพการเก็บใบชา พร้อมชิมชารสเยี่ยม ชมพระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทร์สถิตมหาสันติคีรี เจดีย์แบบล้านนาประยุกต์ สร้างเพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า ไร่ชาฉุยฟง ชมทิวทัศน์ของไร่ใบชาอันกว้างใหญ่บนเนื้อที่กว่า 500 ไร่ เที่ยววัดร่องเสือเต้น ชมสถาปัตยกรรมประยุกต์อันสวยงาม ซึ่งใช้สีน้ำเงินเป็นสีหลัก ผลงานรังสรรค์ของศิลปินท้องถิ่น วัดร่องขุ่น หรือ (Thailand White Temple) ชมสถาปัตยกรรมพุทธศิลป์ร่วมสมัยอันสวยงาม ผลงานของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ สิงห์ปาร์ค (ไร่บุญรอด) ถ่ายภาพกับรูปสิงห์ สัญลักษณ์ของสิงห์ปาร์ค นั่งรถชมสวนบริเวณสิงห์ปาร์ค เช่นทุ่งคอสมอส สวนสัตว์ ไร่ใบชา ชมวัดพระแก้ว ในปี พ.ศ.๑๙๗๗ ได้พบพระแก้วมรกตเป็นครั้งแรก ณ พระเจดีย์หลังพระอุโบสถ วัดนี้จึงได้ชื่อใหม่ว่า "วัดพระแก้ว" ได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๑ ชมวัดห้วยปลากั้ง ชมพบโชคธรรมเจดีย์"   ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงถึง 9 ชั้น รูปทรงแปลก ตา  ศิลปะจีนผสมล้านนา ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมปางต่างๆ

 

 

 

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

 

13,999.-