ไหว้พระธาตุเมืองนคร 1 วัน

 

ไหว้พระธาตุเมืองนคร 1 วัน 

999.-ต่อท่าน (ยังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

ต่อกรุ๊ปรับ 6 ท่าน

นำท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์ อ.สิชล นำท่านขอพร ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ ที่มีชื่อเสียงร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ชมศาลหลักเมือง เพื่อเป็นศิริมงคล ชมวัดพระธาตุวรมหาวิหาร หรือ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วัดพระธาตุโบราณสถาน สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นมิ่งขวัญชาวเมืองนครศรีธรรมราช เที่ยวหมู่บ้านคีรีวง ต.กำโลน อ.ลานสกา นำท่านชมหมู่บ้านกลางหุบเขา ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูป และ ช้อปปิ้งของฝาก อาทิ งานผ้ามัดย้อม ผ้าบาติก รวมทั้งกลุ่มงานอาชีพต่างๆ

 

 

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

 

999.-