เที่ยวกาญจนบุรี เมืองพญากง

เที่ยวกาญจนบุรี  เมืองพญากง 3 วัน 2 คืน

10,999.-ต่อท่าน

ต่อกรุ๊ปรับ 5 ท่าน

ที่ยวกาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน แบบจุกๆ วัดถ้ำเสือ ชมความสวยงามของพระรูปองค์ใหญ่หลวงพ่อชินน์ประทานพร พร้อมมิตรสตูดิโอ โรงถ่ายทำภาพยนตร์ ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นำท่านสู่ เมืองบาดาล หรือบางครั้งก็เรียก โบสถ์จมน้ำ วัดวังก์วิเวการาม นำท่านชม สะพานมอญ เป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ชมน้ำตกไทรโยคน้อย มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าน้ำตกเขาพัง ชม อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ นมัสการ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเปล่งรัศมี ตามรอยสะพานแม่น้ำแคว สร้างขึ้นในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2

 

 

 

 

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

 

10,999.-