โอกินาว่า 6 วัน ปีใหม่

โอกินาว่า 6 วัน ปีใหม่ ทำขนมทาร์ตมันม่วง
30ธันวาคม - 4 มกราคม 2563
55,555.- 

โดยเช่าเหมาลำสายการบินไทย

ถึงสนามบินนาฮา เกาะโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น ชมถ้ำเกียวคุเซ็น เที่ยวโอกินาว่าเวิลด์ ชมโรงเหล้ากลั่นอาวาโมริ ช้อปปิ้งถนนโคคุไซ หรือ ย่านโคคุไวโดริ ถนนสายหลักแห่งการช้อปปิ้ง ชมร้านโอกาชิ โกเตน ทำทาร์ตมันม่วงด้วยตนเอง ชมผามันซาโมะ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอุมิ อิสระให้ท่านเดินเล่น AMERICAN VILLAGE ชมโรงงานเกลือ NUCHIMA-SU ชมจุดชมวิว Kafu Banta เพลิดเพลินกับการนั่งเรือออร์คาท้องกระจก Glass boat หมู่บ้านริวกิวมูระ  และสวนฟุคุชูโคเอน ช้อปปิ้งที่ย่านชินโตชิน ช้อปปิ้งที่ ASHIBINA OUTLET MALL และเซะนะกะจิมะ อุมิคะจิ เทอเรส จองได้เลยตั้งแต่วันนี้

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

30 ธ.ค.62 - 04 ม.ค.63

55,555.-

54,555.-

50,000.-

18,000.-