เกาหลี ปีใหม่ พักสกีรีสอร์ท

เกาหลี 5 วัน TG พักสกีรีสอร์ท
28 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563
36,800.- ปีใหม่

สายการบินไทย

นำท่านเพลิดเพลินกับการเก็บสตรอเบอร์รี่ทานสดๆ ที่สวนกรีนเฮาส์ ต่อด้วยความสนุกสนานที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้ นำท่านเข้าสู่ที่พักสกีรีสอร์ท และร่วมสัมผัสประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นกับกิจกรรมเล่นสกี และนำท่านเรียนรู้การทำคิมบับสวมชุดฮันบกถ่ายรูป ชมศูนย์น้ามันสนเข็มแดง ศูนย์ผลิตภัณฑ์ความงาม นำท่านขึ้นภูเขานัมซาน ถ่ายรูปคู่หอคอย N Tower ชมคลองชองเกชอน เยี่ยมเยียนพระราชวังชังดก หมู่บ้านวัฒนธรรมนัมซาน ต่อด้วยช้อปปิ้ง ห้างปลอดภาษี DUTY FREE เมียงดง และทงแดมุน ถ่ายรูปกับพิพิธภัณฑ์ภาพลวงตา 3 มิติ ปิดท้ายด้วยการช้อปปิ้งฮงแด และKOREA SHOPPING CENTER

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

28 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63

36,800.-

33,800.-

30,800.-

9,000.-