เจาะลึกโปแลนด์ 9 วัน 7 คืน

เจาะลึกโปแลนด์ ออกเดินทางแน่นอน
9 วัน 7 คืน
เดินทาง 21 – 29 เมษายน 2562
89,000.- (เหลือ 5 ที่)
สายการบินฟินแอร์

เที่ยวโปแลนด์ บ้านเกิดของโชแปงคีตกวีที่โด่งดัง รำลึกถึงวิทยาการที่ก้าวหน้ามาตั้งแต่ดั้งเดิม ท่องอดีตของชนชาติที่เปี่ยมล้นด้วยศรัทธาและบทบาทของศาสนาที่ยังทิ้งร่องรอยไว้ให้เห็นในปัจจุบันที่ปราสาทมาลบอร์กอันยิ่งใหญ่ ชมความสวยงามของกดั๊งสค์ เมืองท่าที่งดงามที่เคยมีบทบาทต่อเศรษฐกิจของแผ่นดินนี้ แวะโตรุน เมืองต้นตำรับของขนมปัง Ginger bread และเป็นเมืองที่เป็นบ้านเกิดของนิโคลัส โคเปอร์นิคัส เยี่ยมชมบ้านโชแปง คีตกวีที่โด่งดังใน Warsaw แล้วไปชมเหมืองเกลือใต้ดินที่ยิ่งใหญ่ และย้อนอดีตไปสู่ยุคอันเกรียงไกรที่เมือง Krakow อู่อารยธรรมของโปแลนด์ จากนั้นไปสัมผัสธรรมชาติที่งดงาม อลังการของเทือกเขา Tatra ที่เมือง Zakopane ชมค่ายกักกันชาวยิวสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 อีกหน้าหนึ่ง ของประวัติศาสตร์ที่โลกจารึกไว้ จะเป็นทริปที่งดงามทั้งวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมและธรรมชาติแสนสวยที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว จองด่วนที่นั่งมีจำนวนจำกัด

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

21 - 29 เมษายน 2562

89,000.-

86,000.-

75,500.-

16,000.-