ปารีส มองต์ แซงมิเชล 7 วัน

ปารีส มงต์แซงมิเชล
7 วัน 4 คืน
เดินทาง 12 - 18 กุมภาพันธ์ 2562
สายการบินไทย

เที่ยวชมเมืองโดวิลล์เมืองริมทะเล เพรียบพร้อมไปด้วยคาสิโน และดิสโก้เธคที่ทันสมัย เยือนเมืองแซงต์ มาโล ชมโบสถ์แซงต์ มาโลโบสถ์เก่าแก่นิกายโรมันคาทอลิก ชมโซลีโดร ทาวเวอร์ อาคารเก่าแก่ตั้งอยู่ริมทะเล เดินทางสู่เมืองมองต์ แซงมิเชล ชมปราสาท มองต์ แซงมิเชล สถาปัตยกรรมแบบกอธิคอันอลังการณ์ ที่บรรจงสร้างบนเกาะอย่างสวยงามและอลังการ เยี่ยมชมเมืองปารีสมหานครแห่งฝรั่งเศส ชมความงามของพระราชวังแวร์ซายส์ และพิพิธภัณฑ์ลูฟท์อดีตพระราชวังที่ยิ่งใหญ่แห่งกษัตริย์ฝรั่งเศส ชมความงดงามที่น่าพิศวงของภาพวาดโมนาลิซ่า เข้าชมมหาวิหารน๊อตเตอดาม ลงเรือบาโตมูซล่องชมแม่น้ำแซนด์ ปิดท้ายช้อปปิ้งที่ La Vallee Village Outlet พักผ่อน1คืนก่อนเดินทางกลับ จองด่วนที่นั่งมีจำนวนจำกัด

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

12 - 18 กุมภาพันธ์ 62

69,800.-

66,800.-

60,800.-

9,000.-