โตเกียว โอซาก้า 7 วัน สงกรานต์

โตเกียว โอซาก้า เก็บสตรอเบอร์รี่ สงกรานต์ 2019
7 วัน 5 คืน
เดินทาง 12 เมษายน 2562 - 18 เมษายน 2562
สายการบินไทย

เที่ยวเมืองโตเกียว ได้สัมผัสประสบการณ์การเก็บสตรอเบอร์รี่สดๆ ทานได้ไม่อั้น เยี่ยมชมวัดอาซะกุซ่า ช้อปปิ้งที่โอไดบะ เที่ยวเมืองคามาคุระ กราบนมัสการขอพรหลวงพ่อโตไดบุทสึ ช้อปปิ้งที่โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต ผ่อนคลายกับการอาบน้ำแร่ออนเซนเพื่อสุขภาพ ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ โอชิโนะ ฮัคไค สนุกสนานกับหมู่บ้านนินจา โอชิโนะ ชิโนบิโนะ ซาโตะ เดินทางสู่เมืองนาโกย่า แวะช้อปปิ้งหน้าสถานีรถไฟนาโกย่า เยือนเมืองเกียวโต สักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ในวัดคินคาคุจิ (ตำหนักทอง) และศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ นั่งรถไฟหัวกระสุน เพื่อไปช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ ชมความยิ่งใหญ่ของปราสาทโอซาก้า และปิดท้ายด้วยการช้อปปิ้งห้างอิออนก่อนกลับ จองด่วนที่นั่งมีจำนวนจำกัด

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

12 - 18 เมษายน 62

83,800.-

80,800.-

75,800.-

17,500.-