ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืน

ฝรั่งเศส
7 วัน 4 คืน
เดินทาง 12 - 18 กุมภาพันธ์ 2562
สายการบินไทย

เที่ยวชมเมืองปารีส ชมความงามของพระราชวังแวร์ซายส์ และพิพิธภัณฑ์ลูฟท์อดีตพระราชวังที่ยิ่งใหญ่แห่งกษัตริย์ฝรั่งเศส ชมความงดงามที่น่าพิศวงของภาพวาดโมนาลิซ่า ขึ้นชมวิวบนหอไอเฟล ลงเรือบาโตมูซ ล่องชมแม่น้ำแซนด์ ช้อปปิ้งห้างแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์ จองด่วนที่นั่งมีจำนวนจำกัด

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

12 - 18 กุมภาพันธ์ 62

59,800.-

56,800.-

52,800.-

9,000.-