โตเกียว โอซาก้า 6 วัน สงกรานต์

โตเกียว โอซาก้า สงกรานต์ 2019
6 วัน 4 คืน
เดินทาง 11 เมษายน 2562 - 16 เมษายน 2562
สายการบินไทย

เที่ยวเมืองคามาคุระ กราบนมัสการขอพรหลวงพ่อโตไดบุทสึ ชมความงดงามของวัดอาซากุสะ วัดเก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ ขึ้นกระเช้าคาจิคาจิและล่องเรือชมความงดงามของทัศนียภาพโดยรอบทะเลสาบคาวากูจิโกะ ช้อปปิ้งโกเทมบะเอาท์เลท อาบน้ำแร่ใส่ชุดยูคาตะ ขึ้นชั้น5ภูเขาไฟฟูจิ ชมบ่อน้ำศักด์สิทธิ์ โอชิโนะ ฮัคไค เยือนเมืองนาโกย่า ต่อด้วยช้อปปิ้งหน้าสถานีรถไฟนาโกย่า เที่ยวเกียวโต สักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ในวัดทองและศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ นั่งรถไฟหัวกระสุน ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ ชมความยิ่งใหญ่ของปราสาทโอซาก้า และปิดท้ายด้วยการช้อปปิ้งห้างอิออนก่อนกลับ จองด่วนที่นั่งมีจำนวนจำกัด

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

11 - 16 เมษายน 62

79,800.-

76,800.-

71,800.-

13,500.-