เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 8 วัน สงกรานต์

เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 8 วัน 
2 ประเทศ ไม่เหนื่อย
สงกรานต์ 2019
11-18 เมษายน 2562
91,800.-
โดยสายการบินไทย

เที่ยวเมืองเก้นท์  ชมบ้านเรือนในรูปแบบดัชต์เรเนซองส์ แวะถ่ายรูปวิหาร เซนต์ บาโว และเดินชมจัตุรัส CORN SQUARE  เที่ยวเมืองบรู๊จ  เวนิสแห่งเบลเยี่ยม ชม ย่านใจกลางเมืองเก่า จัตุรัสมาร์ก (THE MARKT) วมถึง จตุรัสเบิร์ก  และถ่ายภาพกับ หอระฆังประจำเมือง เที่ยวกรุงบรัสเซลส์ เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม ชม อะตอมเมี่ยมสัญลักษณ์ของงานแสดงสินค้าโลก EXPO แล้วชม เดอะกรองด์พลาซ เขตพระราชวังเก่า สถาปัตยกรรม สมัยบาร๊อค แบบเฟลมมิช ถ่ายภาพสวยของหนูน้อยที่โด่งดัง มินนาคินพีสัญลักษณ์เมืองบรัสเซล เที่ยว เมืองแรงส์ เมืองแห่งแชมเปญ ช้อปปิ้งLa Vallee Village Outlet ชมความงดงามของ พระราชวังแวร์ซายส์ ขึ้นชมวิวบนหอไอเฟล ชั้น 2 ลงเรือบาโตมูซ ล่องชมแม่น้ำแซนด์  เข้าชม พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ ชมความงดงามที่น่าพิศวงของ ภาพวาดโมนาลิซ่า ช้อปปิ้งถนนโฮสมาน ย่านศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้าชั้นนำของปารีส

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

11-18 เมษายน 2562

91,800.-

88,800.-

85,800.-

19,500.-