เยอรมัน เชค ฮังการี สโลวัก ออสเตรีย 10 วัน สงกรานต์

เยอรมัน เชค ฮังการี สโลวัก ออสเตรีย 10 วัน 
ที่สุดของความโรแมนติค
สงกรานต์ 2019
7-16 เมษายน 2562
109,000.-
โดยสายการบินไทย

เที่ยวมิวนิค มิวนิค เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย  ข้ามพรมแดน สู่ออสเตรีย ชมเมืองเซนต์วูล์ฟกัง เที่ยวโบสถ์แห่งผู้แสวงบุญ พลาดไม่ได้กับ ฮอลสตัท หมู่บ้านสวยใจกลางหุบเขาและทะเลสาบ  ข้ามพรมแดนสู่เชค เชสกี้คลุมลอฟ ชมมรดกโลก ปราสาทคลุมลอฟ  เที่ยวเมืองเชสบูดโจเวต  เมืองแห่งประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรมชมการผลิตเบียร์ โรงงานเบียร์ เที่ยวกรุงปราก จัตุรัสเมืองเก่า สะพานชาร์ลส์ ปราสาทปราก หรือ พระราชวังฮาร์ดคานี  และโกล์ดเดนเลน ข้ามพรมแดนสู่สโลวัค ชมเมืองบราติสลาวา ริมฝั่งแม่น้ำดานูบอดีตศูนย์กลางการปกครองของฮังกาเรียน  ชมเมืองบูดาเปสต์ ฮังการี  ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ช้อปปิ้งPARNDORF OUTLET มุ่งสู่เวียนนา ชมพระราชวังเชิร์นบรุน เที่ยวโบสถ์ซังท์สตีเฟน  ช้อปปิ้งคาร์เนอร์ เที่ยวถ้ำซีกรอทโต้

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

7-16 เมษายน 2562

109,000.-

106,000.-

79,800.-

15,000.-