อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 11 วัน สงกรานต์

อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 11 วัน ออกเดินทางแน่นอน 
รายการยอดฮิตตลอดกาล
สงกรานต์ 2019
6-16,7-17 เมษายน 2562
119,800.- (เหลือ 6 ที่)
โดยสายการบินไทย

นำเที่ยวโดยไกด์ ที่มีประสบการ์ณ เข้าชมโคลอสเซี่ยม มุ่งสู่นครวาติกัน  ชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ น้าพุเทรวี่และบันไดสเปน เที่ยวเมืองมรดกโลกปิซ่า ชมหอเอนปิซ่า มุ่งสู่เมืองศิลปินระดับโลก ฟลอเรนซ์ เที่ยวเวนิส ล่องเรือกอนโดล่า ช้อปปิ้งมิลาน ข้ามพรมแดนสู่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ชมเมืองลูเซิร์น พักอินเทอร์ลาเก้น 2 คืน ไม่เหนื่อยย้ายบ้าน พิชิตยอดเขาจุงฟราว เดินเล่นเมืองหลวงอายุเก่าแก่กว่า 800ปี เบิร์น ข้ามพรมแดน นั่งรถไฟด่วน TGV มุ่งสู่กรุงปารีส เที่ยวพระราชวังแวร์ซายส์ ชมโมนาลิซ่าพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ล่องเรือบาโตมูซ ชมแม่น้าแซนด์ เที่ยววิหารน๊อตเตอดาม มองค์มาร์ต ขึ้นหอไอเฟล ช้อปปิ้งปารีส 

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

6-16 , 7-17 เมษายน 2562

119,800.-

116,800.-

109,800.-

19,500.-