OSAKA TOKYO 7D 2 THEMEPARK SONGKARN

โอซาก้า โตเกียว สองสวนสนุก 7 วัน TG
11 เมษายน 2561
87,800.-

สนุกสนานกันแบบเต็มอิ่ม ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ชมดอกไม้ที่ศาลเจ้าแฮอัน และสวนเฮวาโคเอน ขึ้นโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งโกเทมบะเอาท์เลต ชินไซบาชิ และชินจูกุ มื้อพิเศษ Rokkansen จองด่วนนะครับ สะสมไมล์กับการบินไทยได้ 50%

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

11-17 เม.ย. 61

87,800.-

83,800.-

76,800.-

12,500.-