อังกฤษ แฮร์รี่พอตเตอร์สตูดิโอ 7 วัน TG
11-17 เมษายน 2561
89,800.-

ฝรั่งเศส 7 วัน TG
10-16 เมษายน 2561
72,800.-

อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 11 วัน TG
5-15 เมษายน 2561
119,000.-