ไอซ์แลนด์ สวีเดน
9 วัน 6 คืน
เดินทาง 24 ธ.ค. 62 1 ม.ค. 63
125,000.-
สายการบินไทย

คลิ๊กดูรายละเอียด

ไต้หวัน อาลีซัน 5 วัน 
29 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63
40,800.- 

โดยสายการบินไทย

คลิ๊กดูรายละเอียด

เกาหลี 5 วัน TG พักสกีรีสอร์ท
28 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563
36,800.- ปีใหม่

สายการบินไทย

คลิ๊กดูรายละเอียด