จอร์เจีย 7 วัน ปีใหม่
เดินทาง 27 ธ.ค.62 - 2ม.ค.63
59,500.-
สายการบินUKRIANE International Airline

คลิ๊กดูรายละเอียด

โอกินาว่า 6 วัน ปีใหม่ ทำขนมทาร์ตมันม่วง
30ธันวาคม - 4 มกราคม 2563
55,555.- 

โดยเช่าเหมาลำสายการบินไทย

คลิ๊กดูรายละเอียด

ฮิโรชิม่า 5 วัน ปีใหม่
28 ธ.ค. 62 – 1 ม.ค. 63
56,789- 
โดยสายการบินนกแอร์

คลิ๊กดูรายละเอียด

ไอซ์แลนด์ สวีเดน 
9 วัน 6 คืน
เดินทาง 24 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63
125,000.-
โดยสายการบินไทย

คลิ๊กดูรายละเอียด

ไต้หวัน อาลีซัน 5 วัน 
29 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63
38,800.-อาหารมิชลีนสตาร์1 ดาว

โดยสายการบินไทย

คลิ๊กดูรายละเอียด

เกาหลี 5 วัน TG พักสกีรีสอร์ท
28 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563
36,800.- ปีใหม่

สายการบินไทย

คลิ๊กดูรายละเอียด