ไต้หวัน 5 วัน 
20-24 ต.ค.66 (วันหยุดปิยมหาราช)
43,800.- 
โดยสายการไทย (TG)

คลิ๊กดูรายละเอียด

ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน
เดินทาง 3-5 มิ.ย.66
พักห้าดาวโรงแรม MIRA HOTEL สุดไฮเทค
ราคา 24,999.-
โดยสายการบินไทย (TG)

คลิ๊กดูรายละเอียด