Package HKG Peninsula 5 Stars Hotel

แพคเกจท่องเที่ยวด้วยตนเอง ฮ่องกง 3 วัน 2 คืนโดยสายการบินไทย เริ่มต้น 27,000 บาท พักโรงแรมห้าดาว PENINSULA HOTEL พร้อมรถรับส่งโรสรอยล์หรือลีมูซีนเบนซ์หนึ่งขา เลือกไฟลท์ไหนก็ได้จ้า

ขาไปมีให้เลือกดังนี้

TG 600 08.00 น. - 11.45 น.

TG 628 10.30 น. - 14.20 น.

TG 638 14.00 น. - 17.45 น.

TG 606 16.00 น. - 19.45 น.

TG 602 18.40 น. - 22.25 น.

ขากลับมีให้เลือกดังนี้

TG 603 07.50 น. - 09.35 น.

TG 601 13.25 น. - 15.05 น.

TG 629 15.00 น. - 16.45 น.

TG 639 18.55 น. - 20.40 น.

TG 607 20.45 น. - 22.30 น.

เดินทางวันนี้ - 7 กันยายน 2560 เท่านั้นครับ