Package HKG 3D TG

แพคเกจท่องเที่ยวด้วยตนเอง ฮ่องกง 3 วัน 2 คืนโดยสายการบินไทย เริ่มต้น 13,500 บาท พักโรงแรมสี่ดาว BP INTERNATIONAL เลือกไฟลท์ไหนก็ได้จ้า

เดินทางวันนี้ - 30 มิถุนายนนี้เท่านั้นครับ