แพคเกจท่องเที่ยวฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ shop&fun 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินคาร์เธ่ย์แปซิฟิค เร่ิมต้น 15,990 บาท

แพคเกจท่องเที่ยวฮ่องกง Double Fun Disney Explorer Hotel 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินคาร์เธ่ย์แปซิฟิค เร่ิมต้น 24,500 บาท

แพคเกจท่องเที่ยวฮ่องกง Double Fun Disney Hollywood Hotel 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินคาร์เธ่ย์แปซิฟิค เร่ิมต้น 20,500 บาท

แพคเกจท่องเที่ยวฮ่องกง Double Fun Disneyland Hotel 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินคาร์เธ่ย์แปซิฟิค เร่ิมต้น 26,000 บาท

แพคเกจท่องเที่ยวด้วยตนเอง สิงคโปร์ รีสอร์ท เวิลด์ เซนโดซ่า พักสุดหรูระดับ 5 ดาวพร้อมบัตรเข้าสวนสนุก 2 แห่ง

แพคเกจท่องเที่ยวด้วยตนเอง ฮ่องกง 3 วัน 2 คืนโดยสายการบินไทย เริ่มต้น 27,000 บาท พักโรงแรมห้าดาว PENINSULA HOTEL พร้อมรถรับส่งโรสรอยล์หรือลีมูซีนเบนซ์หนึ่งขา เลือกไฟลท์ไหนก็ได้จ้า