นาโกย่า โตเกียว 6 วัน
8-13 กุมภาพันธ์ 2563
57,800.- 

โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์

คลิ๊กดูรายละเอียด

ฮิโรชิม่า มิยาจิม่า ทตโตริ โอคายาม่า 6 วัน 
ม.ค.-มี.ค. 63 
39,999.-
โดยสายการบินนกแอร์

คลิ๊กดูรายละเอียด

ฮิโรชิม่า 6 วัน 
ม.ค.-มี.ค. 63 
39,999.-
(อิสระ1วัน)
โดยสายการบินนกแอร์

คลิ๊กดูรายละเอียด

ฟุกุโอกะ ฮิโรชิม่า โอซาก้า 6 วัน

10-14 ธันวาคม 2562
59,000.- 

โดยสายการบินไทย

คลิ๊กดูรายละเอียด

ฮิโรชิม่า 5 วัน 
ม.ค.-มี.ค. 63 
35,555.-
8-12 ก.พ.63(พิเศษวันหยุดมาฆบูชา)
37,555.-
โดยสายการบินนกแอร์

คลิ๊กดูรายละเอียด