FUKUOKA NEW YEAR TG

เกาะคิวชู ฟุกุโอกะ 6 วัน 4 คืน
28 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61
75,800.-
พักในสวนสนุกฮุทเทนบอร์ช 1 คืน
เต็มแล้วนะครับ

โดยสายการบินไทย

กรุ๊ปเดียวเท่านั้นกับการพักในฮุทเทนบอร์ช ที่จะทำให้ท่านได้มีเวลาในสวนสนุกแบบเต็มได้ถ่ายรูปกับแสงสีนับล้านดวงในเทศกาลอิลูมิเนชั่น พร้อมช้อปปิ้งคาแนลซิตี้ และย่านเทนจิน (แหล่งขายเสื้อ comme และ baobao) ขอพรจากพระเจ้านักปราชญ์ที่ศาลเจ้าดาไซฟุ และถ่ายรูปคู่กับ Starbuck สุดชิคที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น ช้อปปิ้ง โทสุ เอาท์เลต ซื้อ coach กันให้เต็มที่ ชมสวนโกลฟเวอร์ที่นางาซากิ และแช่น้ำร้อนที่เมืองแห่งน้ำแร่เบปปุ ชมหมู่บ้าน OTOP ยูฟูอิน จองด่วนนะครับ กรุ๊ปเดียวเท่านั้น

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

28ธ.ค.60-2ม.ค.61

75,800.-

72,800.-

68,800.-

16,000.-