HOKKAIDO LAVENDER6D

ฮอกไกโด ซัปโปโร่ 6 วัน TG
ชมฟูราโน่ทุ่งลาเวนเดอร์
เดินทาง 14 กค 60
เร่ิมต้น 71,000.-

เที่ยวฟาร์มชิกิซาอิพร้อมนั่งรถแทรกเตอร์ชมวิว ชมฟาร์มโทมิตะทุ่งลาเวนเดอร์ พร้อมนั่งกระเช้าห้อยขาชมความสวยงามของดอกไม้จากมุมสูง ช้อปปิ้งเอาท์เลต ขึ้นกระเช้าชมวิวภูเขาโมอิวะ ชมสวนหมีสีน้ำตาล เที่ยวหมู่บ้านซามูไรดาเตะจิไดมูระ เที่ยวเมืองโอตารุ พิเศษเมนูชาบูๆ โทปันยากิ เจงกิสข่าน และบุฟเฟ่ต์ปูสามชนิดแบบไม่อั้น กรุ๊ปเดียวเท่านั้นเดินทางแน่นอนจ้า

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

14-19 ก.ค. 60

71,000.-

67,000.-

63,000.-

12,000.-