VIENNA HALLSTAT AUSTRIA 7 D

เวียนนา ฮัลล์สตัทท์ TG
ออสเตรีย 7 วัน
15-21 พฤศจิกายน 2560 (ไฟลท์ปฐมฤกษ์ กรุ๊ปสอง)
56,789.-

บินตรงสู่เวียนนากับเส้นทางใหม่สุดของการบินไทยที่คุณจะได้รับการต้อนรับแบบพิเศษในเที่ยวบินนี้ กรุ๊ปเดียวเท่านั้นราคาพิเศษ 55,555 รวมค่าวีซ่าแล้ว นำท่านเที่ยวมหานครแห่งมนต์เสน่ห์เวียนนา เมลค์ ซาร์ลเบิร์ก ชมวิวสวยที่ฮอลสตัทพร้อมท่านรูปสุดคลาสสิคเป็นที่ระลึกจองด่วนนะครับ รวมค่าวีซ่าแล้วจ้า (ราคาเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ราคาเดียวกันนะครับผมสำหรับกรุ๊ปนี้)

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

15-21 พ.ย. 2560

56,789.-

56,789.-

56,789.-

20,000.-