ภูฏาน 5 วัน

ภูฏาน ทิมพู พูนาคา พาโร วัดทักซัง
5 วัน 4 คืน
เดินทางตั้งแต่กันยายน - มกราคม 2563
54,900.-

สายการบินภูฏานแอร์ไลน์

ทัวร์ภูฏาน นำท่านชม พาโรซอง พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ตาชิโชซอง NATIONAL MEMORIAL CHORTEN แวะชม โดชูลาพาส ชมความงามของ เจดีย์ดรุกวังเยลลาคัง ชม วัดชิมิลาคัง พูนาคาซอง ที่ทำการไปรษณีย์ภูฏาน หอสมุดแห่งชาติ โรงเรียนสอนงานศิลปะ สวนสัตว์แห่งชาติของประเทศภูฏาน สักการะองค์หลวงพ่อสัจจธรรม ชมจุดชมวิวซังเกกัง สู่วัดถ้ำพยัคฆ์เหิร ทักซัง วัดคิชู ลาคัง ช้อบปิ้ง ณ พาโร สตรีท ซื้อของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย จองได้เลยตั้งแต่วันนี้

 

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

11-15 ก.ย. 62

25-29 ก.ย. 62

54,900 บาท

54,900 บาท

53,900 บาท

4,900 บาท

02-06 ต.ค. 62

12-16 ต.ค. 62

19-23 ต.ค. 62

25-29 ต.ค. 62

54,900 บาท

54,900 บาท

53,900 บาท

4,900 บาท

06-10 พ.ย. 62

13-17 พ.ย. 62

20-24 พ.ย. 62

27 พ.ย.-01 ธ.ค. 62

54,900 บาท

54,900 บาท

53,900 บาท

4,900 บาท

04-08 ธ.ค. 62

05-09 ธ.ค. 62

06-10 ธ.ค. 62

11-15 ธ.ค. 62

27-31 ธ.ค. 62

28 ธ.ค.-01 ม.ค. 63

29 ธ.ค.-02 ม.ค. 63

30 ธ.ค.-03 ม.ค. 63

55,900 บาท

55,900 บาท

55,900 บาท

4,900 บาท